Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 21 – 28 lutego 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku, obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, udzielanie im niezbędnych informacji w zakresie przysługujących uprawnień, jako ofiarom przestępstw w Polsce, wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służyć podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa oraz przedstawicieli organów i instytucji publicznych w tej kwestii.

W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem, będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje o:

  • uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz o możliwości i sposobie załatwienia ich spraw,
  • podmiotach mogących udzielić im pomocy, w tym instytucjach rządowych i organizacjach działających w sektorze organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zapewniających opiekę i wsparcie ofiarom przestępstw.

Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Jak co roku, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu również pełnią dyżury w dniach od 21.02. do 28.02.2020r., w trakcie których można skorzystać z bezpłatnych porad w tym zakresie.

Dyżury odbywają się od poniedziałku do wtorku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz od środy do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W dniu 25.02.2020 r. w godz. 9.00-12.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 18, odbędzie się dyżur kuratora sądowego i funkcjonariusza KPP w Olkuszu.

Bezpłatnych porad udzielają również Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00 tel. 32/647-82-00.

Dzielnicowi pełnią dyżury w godzinach od 7.00-15.00 pod służbowymi numerami telefonów.

Ponadto, we wtorek tj. 25 lutego 2020 roku, w godzinach 15.00 – 17.00
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu dyżur pełni radca prawny, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który udziela bezpłatnych porad osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Bliższych informacji na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 641 32 12 wew. 49

Drukuj