Kodeks Etyczny Pracowników OPS

„Postępuj zawsze tak , aby maksyma twojego postępowania mogła stać się prawem powszechnym”
Immanuel Kant

Preambuła

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, powinien postępować zgodnie z przyjętymi zasadami etyczno-moralnymi i przez ich pryzmat rozumieć znaczenie pełnionej roli społecznej. Powinien również dobrze znać zasady etyki zawodowej urzędnika, kultury administrowania oraz norm i wartości wynikających z kultury organizacyjnej.

Specyfika pracy w instytucjach pomocy społecznej wymaga od pracowników poszanowania godności człowieka, prawa do jego autonomii i samostanowienia. Zakłada jako warunek konieczny takie wartości jak: uczciwość i sumienność pracowniczą, obiektywizm oparty na profesjonalizmie i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu postępując etycznie kieruje się uprzejmością, zrozumieniem i empatią.

Kodeks Etyczny Pracowników OPS (PDF do pobrania)

Drukuj