fundusze

Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały – etap 1

Tytuł/nazwa postępowania
Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały – etap 1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP00315985/1

Szczegóły

Drukuj