OPS w Olkuszu zaprasza do składania ofert

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Usługa specjalistycznego poradnictwa psychologicznego będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na realizację usługi przewidziano minimum 252 godzin poradnictwa. Usługa poradnictwa psychologicznego winna być wykonywana pomiędzy godzinami 07.00-18.00. Godziny świadczenia usługi poradnictwa psychologicznego będą ustalane indywidualnie z wykonawcą usługi.

Zapytanie-ofertowe-punkt-poradnictwa

Drukuj