OPS w Olkuszu zaprasza do składania ofert

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo specjalisty terapii uzależnień dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Usługa specjalistycznego poradnictwa specjalisty terapii uzależnień będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na  realizację usługi przewidziano minimum 280 godzin poradnictwa. Usługa poradnictwa specjalisty terapii uzależnień  winna być wykonywana pomiędzy godzinami 07.00- 18.00.          Godziny świadczenia usługi poradnictwa specjalisty terapii uzależnień będą ustalane indywidualnie z wykonawcą usługi.

Zaproszenie do składania oferty

Drukuj