Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Olkuskim

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Olkuskim.

POWIAT OLKUSKI

Harmonogram
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 3, pok. nr 21, Bukowno

Poniedziałek 14:00-18:00
Wtorek 08:00-12:00
Środa 14:00-18:00
Czwartek 08:00-12:00
Piątek 08:00-12:00

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: +48 326 421 938 lub umów się online: https://np.ms.gov.pl

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
  • nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne

http://fundacja.togatus.pl/
https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

Drukuj