Konkurs Literacki

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza młodzież oraz dorosłych do udziału w konkursie literackim ”Szczęśliwa Rodzina – bez przemocy”, organizowanym w ramach tegorocznej kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem konkursu jest promowanie właściwych postaw, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy, przeciwdziałanie izolacji w tym również osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i refleksjami związanymi z problemem przemocy.
Forma jest dowolna. Może to być opowiadanie, wiersz, list, kartka z pamiętnika itp…

Na wykonanie zadania konkursowego czekamy do 31 października 2020 roku.
Finał konkursu przewidziany jest na przełomie listopada i grudnia 2020 r.
Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe które przyznamy, w kategoriach wiekowych:

  • I kategoria 14 -18 lat
  • II kategoria 19 -59 lat
  • III kategoria od 60 r.ż.

Załączniki:

  • Regulamin Konkursu
  • Klauzula informacyjna „RODO”
  • Oświadczenie dla uczestnika konkursu – osoby dorosłej
  • Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu – osoby nieletniej znajdują się na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „Przemoc”
Drukuj