Jeśli tylko chcesz, znajdziemy Ci pracę – kompleksowy program aktywizacji zawodowej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Jeśli tylko chcesz, znajdziemy Ci pracę – kompleksowy program aktywizacji zawodowej” zwracam się do Państwa z prośbą o umożliwienie poinformowania potencjalnych Uczestników i Uczestniczek o realizacji w/wprojektu poprzez: możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego w Państwa placówce, wywieszenie plakatu z informacjami na temat projektu oraz pozostawienie ulotek, jak również zamieszczenie danych o projekcie na swoich stronach www. Niezbędne informacje do zamieszczenia na stronę prześlemy na wskazany adres e-mail.
Projekt „Jeśli tylko chcesz, znajdziemy Ci pracę – kompleksowy program aktywizacji zawodowej”skierowany jest przede wszystkim do osób wymagających szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy, tj. między innymi do:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu będą realizowane usługi o charakterze aktywnego włączenia osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo.
Krótki opis projektu oraz proponowanych form wsparcia zamieszczam poniżej. Wszystkie formy wsparcia w projekcie są bezpłatne.

Z góry dziękuję za pomoc

Dowiedz się więcej: „Jeśli tylko chcesz, znajdziemy Ci pracę – kompleksowy program aktywizacji zawodowej”

Drukuj