Informacja Stypendia szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że osoby i rodziny,które uzyskały pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z edukacją szkolną do dnia 15.05.2020r.

Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka w godzinach :

poniedziałek 9.00-10.00. oraz 15.00-16.00,
środa 9.00-10.00,
piątek 9.00-10.00.

Drukuj