Stop przemocy

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY I POTRZEBUJESZ WSPARCIA, BY PORADZIĆ SOBIE Z TYM PROBLEMEM, SKONTAKTUJ SIĘ Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

Specjaliści pracy socjalnej są dostępni pod numerem telefonu: (32) 641-32-12
7:00-17:00 poniedziałek
7:00-17:00 wtorek
7:00-15:00 środa-piątek
Prawnik dyżuruje pod wskazanym numerem telefonu w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00
Psycholog w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00

Drukuj