fundusze

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Oznaczenie sprawy  OPS 2.26/ 2 /2020

Dotyczy:  postępowania przetargowego na: „Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27  osób objętych taką formą pomocy  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz .U. z 2019 r.  poz. 1843 ) informujemy, że :

  1. na sfinansowanie tego zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 105.000,00zł,
  2. w powyższym postępowaniu złożona została oferta jak niżej:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena Termin wykonania Warunki płatności
1. Stowarzyszenie
PRODUKT LOKALNY
Nad Białą Przemszą
ul. Legionów Polskich 3
32-300 Olkusz
oferty: 103.723,20 brutto od podpisania umowy.
do 31.12.2021r
W terminie do 14 dni od daty otrzymania  faktury wystawionej po zakończeniu każdego  miesięcznego okresu żywieniowego
Drukuj