fundusze

Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy: zapytania ofertowego na: na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej i grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla powyższego zapytania ofertowego wpłynęły oferty jak niżej:

Numer oferty Firma (nazwa)lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Całkowita wartość oferty
1.  Niepubliczna Placówka Wsparcia Pozaszkolnego LINGUA organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C 93.600,00 zł brutto / 78,00 zł za jedną godzinę
2.  Spółdzielnia Pracy „OPOKA” Chechło ul. Hutnicza 26 32-310 Klucze 54.000,00 zł brutto / 45,00 zł za jedną godzinę
3. SmartAdvice Szkolenia, Usługi edukacyjne 58-301 Wałbrzych ul. Olimpijska 1/3 ul

112.800,00,00 zł brutto / 94,00 zł za jedną godzinę
4.  CENTRUM SZKOLEŃ Anna Lubieniecka 25-356 Kielce ul. Chopina 11/15 96.000,00 zł brutto / 80,00 zł za jedną godzinę
5 Centrum Terapii i Edukacji „Totoro” prowadzony przez OZ Sp.za o.o. 31-462 Kraków ul. Lotnicza 7 96.000,00 zł brutto / 80,00 zł za jedną godzinę
Drukuj