Informacja o zakończonym okresie trwałości projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, iż Placówki wsparcia dziennego działające w ramach zachowania trwałości projektu pt.: „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne z dniem 31.12.2022r. zakończyły swoją działalność.

Drukuj