INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na 1 stanowisko: Pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Informuje się, że na w/w stanowisko wybrana została następująca osoba:

  1. Magdalena Kotwinowska

UZASADNIENIE

Pani Magdalena Kotwinowska spełniła wymagania formalne określone w naborze oraz wykazała się znajomością przepisów prawa z zakresu ustaw około pomocowych. Kandydatura Pani Magdaleny Kotwinowskiej została uznane za spełniająca wymagania.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
Magdalena Jajkiewicz

Informacja o wynikach naboru

Drukuj