Informacja o wydłużeniu godzin dyżuru psychologa w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu na ul. al. 1000-lecia 15c, informuje o wydłużeniu godzin dyżuru psychologa w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych przemocą Domową w dniach: 10.08.2023r i 17.10.2023r o godzinę, czyli do godziny 18:00, a braku dyżuru psychologa w dniu 31.08.2023r.

Drukuj