Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do skorzytsania z pomocy.

Czynny całodobowo! ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY NASZEGO OŚRODKA. PEŁNIMY DWIE FUNKCJE:

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

  • całodobowo udzielamy pomocy prawnej. psychologicznej I socjalnej osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (np. żałoby, rozwodu, trudnych relacji rodzinnych, problemów wychowawczych, traumatycznych zdarzeń, kryzysach samobójczych, ofiar handlu ludźmi. itp.)
  • udzielamy wsparcia osobistego, telefonicznego, e-mailowego dla mieszkańców miasta Tarnowa (oraz Dąbrowy Tarnowskiej – powiatu)
  • w uzasadnionych sytuacjach udzielamy schronienia do 3 miesięcy.

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

  • bez rejonizacj, charakter ponad lokalny, w którym realizujemy:
  • całodobową pomoc specjalistyczna wobec osób doznających przemocy (dzieci, dorosłych), świadków przemocy oraz innych poszukujących Informacji na temat zjawisk i sposobów przeciwdziałania przemocy domowej
  • dyżury pełnią psycholog, pedagog, pracownik socjalny. specjalista pracy z rodziną, prawnik

W sytuacji zagrożenia – zapewniamy:

  • schronienie całodobowe
  • pomoc ambulatoryjną – kontakt z ośrodkiem: telefoniczny, e- mailowy, osobisty
  • prowadzimy grupę wsparcia dla osób doznających przemocy
  • także realizujemy: Programy dla osób stosujących przemoc

Pomoc w Naszym Ośrodku jest bezpłatna, bez względu na uzyskiwany dochód, bez skierowania.

 Drukuj