INFORMACJA

Informacja o zmianie dyżuru psychologa w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w 2023r.
Informujemy, że w dniu 26.01.2023r. oraz 02.02.2023r. psycholog w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie dyżurował w godzinach 15.00-18.00.

Drukuj