INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20 lutego 2023 r. – 26 lutego 2023 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączył się również Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia celem przyniesienia potrzebującym skutecznej pomocy.

W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem, będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje o:

  • uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz o możliwości i sposobie załatwienia ich spraw,
  • podmiotach mogących udzielić im pomocy, w tym instytucjach rządowych i organizacjach działających w sektorze organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zapewniających opiekę i wsparcie ofiarom przestępstw.

Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Jak co roku, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu również pełnią dyżury w dniach od 20.02. do 24.02.2023r., w trakcie których można skorzystać z bezpłatnych porad w tym zakresie.

Dyżury odbywają się od poniedziałku do wtorku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz od środy do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W dniu 22.02.2023 r. w godz. 9.00-11.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 18, odbędzie się dyżur pracownika socjalnego i funkcjonariusza KPP w Olkuszu.

Ponadto, we wtorek tj. 21 lutego 2023 roku, w godzinach 15.00 – 17.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu dyżur pełni radca prawny, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który udziela bezpłatnych porad osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Bliższych informacji na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 641 32 12 wew. 49

W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu dyżury pełnione będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 20.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8.00 do 12.00. W tygodniu porady prawnej udzielać będą dzielnicowi, którzy dysponują służbowymi telefonami komórkowymi a w weekend 25 i 26 lutego 2023 roku policjanci wydziału kryminalnego.

Dyżury pełnione przez dzielnicowych:

  • 02.2023 r.– godz. 8.00-13.00 mł. asp. Wojciech Dym tel. 665 390 533, godz.13.00-20.00 mł. asp. Kamil Lisowski tel. 665 390 529,
  • 02.2023 r. – godz. 8.00-13.00 st.asp. Robert Zajega tel. 665 390 534,  godz.13.00-20.00 sierż. Mateusz Dąbek tel. 665 390 532,
  • 02.2023 r.– godz. 8.00-13.00 asp. Arkadiusz Żak tel. 665 390 531,godz.13.00-20.00 mł. asp. Wojciech Dym tel. 665 390 533,
  • 02.2023 r.– godz. 8.00-13.00 st. asp. Przemysław Szeląg tel. 665 390 530,godz.13.00-20.00 mł. asp. Bartosz Ziarnik tel. 665 390 535,
  • 02.2023 r.– godz. 8.00-13.00 sierż. Mateusz Dąbek tel. 665 390 532,godz.13.00-20.00 st. asp. Robert Zajega tel. 665 390 534,
  • 02.2023 r. – godziny 8.00 -12.00. tel. 47 83 25 201 (policjant wydziału kryminalnego),
  • 02.2023 r. – godziny 8.00 -12.00. tel. 47 83 25 201 (policjant wydziału kryminalnego).

Telefon do Dyżurnego KPP w Olkuszu 47 83 25 242.

Drukuj