fundusze

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty dla zadania.: „Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, dla których miasto i gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały.” – etap 1I

Pobierz: Informacja o wyborze oferty

Drukuj