Informacje o OPS

Informator NIEBIESKA LINIA

RODZINA 500+

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516

Informacja kolonie

 W dniu 08.07.2016r. łącznie 45 dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, wyjechało na spotkanie z letnią przygodą.

W czasie koloni letnich dzieci w wieku od 8 do 14 lat wypoczywają na 14 dniowym turnusie w Ośrodku w miejscowości Wisełka nad Morzem Bałtyckim.

  

 

 

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka życzą wszystkim dzieciom wspaniałej przygody, słońca, nowych przyjaźni i dużo uśmiechu.

Informacje nt. projektu pn: Bo jak nie my to kto?

 

 

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od 01 czerwca 2016r. rozpoczęła realizację projektu pn. ?Bo jak nie my to kto??. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W projekcie mogą wziąć udział Kobiety:

 • bez pracy,
 • zamieszkujące teren Powiatu Miechowskiego.
 • mające powyżej 30 r.ż.

Dodatkowe pkt. preferencyjne otrzymują osoby które są:

 • niepełnosprawne
 • w wieku powyżej 50 r.ż.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Płatne staże zawodowe w wymiarze ok.5 miesięcy.
 2. Indywidualne dobrane szkolenia w zawodach np.: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, księgowy, fryzjer zwierząt, pracownik ochrony (lub inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).
 3. Profesjonalną pomoc pośrednika pracy pomagającego znaleźć ofertę zatrudnienia.
 4. Spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem personalnym.
 5. Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną.
 6. Mentoring.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadań zapewniamy

 1. wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu,
 2. opieki nad dzieckiem do 7 lat bądź osobą zależną,
 3. stypendium stażowe,
 4. stypendium szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • 06.2016 r. godzina 9.00 w ProBiznes Marta Krawczyk przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu.
 • 07.2016 r. godzina 11.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy al. 1000-lecia 15 w Olkuszu.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 784 036 561 lub w Biurze projektu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu, na stronie internetowej http://probiznes-olkusz.pl/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam
Ewelina Żołneczko
Tel. 784 036 561
ProBiznes Marta Krawczyk
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15,
32-300 Olkusz

Czytaj więcej: Informacje nt. projektu pn: Bo jak nie my to kto?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Olkusz, dnia 02.06.2016r.

 

 

Znak spr. OPS 271/1/2016

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na ?organizację kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowych turnusach nad Morzem Bałtyckim ?

 

wybrano ofertę nr 1:

 

?ZBUTA? Sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 9/2a

 

 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (98,00 pkt) w kryteriach oceny ofert  i była jedyną ważną ofertą złożoną w tym postępowaniu.

 

1. Poniżej podajemy informację o Wykonawcach uczestniczących w ocenie wraz  ze streszczeniem oceny  ofert :

  

 

 

Numer

oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty za cenę brutto

Punkty za atrakcyjność obiektu

Punkty za cenę brutto stawki żywieniowej

Ogółem

 

4

 

?ZBUTA? Sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 9/2a

 

 

 

75,00

 

 

8,00

 

 

15,00

 

 

98,00