Informacje o OPS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze KSIĘGOWA

                                                                                           Olkusz dnia 11.08.2016r.

 

 

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na stanowisko urzędnicze

                                             KSIĘGOWA

 

                                              I pełny etat

                             

            w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                             

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie

 

  Pani  Anna Stach   zamieszkała w Kosmolowie

 

 

Zatrudnienie nastąpi od dnia 22 sierpnia 2016r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Stach Anna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa z dnia 13.07.2016r.

Pani Stach Anna wykazała się dobrą znajomością podstawowych zasad księgowania oraz znajomością norm prawnych w jednostkach budżetowych w zakresie finansów publicznych, podatków, ubezpieczeń społecznych i wynagradzania pracowników. Posiada ogólną wiedzę w zakresie finansowania zadań z pomocy społecznej. Zna podstawowe zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego jak również podstawowe zasady ochrony danych osobowych.

 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, kandydatura Pani Stach Anny została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT

                                                                                           Olkusz dnia 11.08.2016r.

 

 

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na stanowisko urzędnicze

                                             REFERENT

 

                                              I pełny etat

                             

            w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                             

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie

 

  Pani  Anna Głąb   zamieszkała w Olkuszu

 

 

Zatrudnienie nastąpi od dnia 19 sierpnia 2016r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Głąb Anna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent z dnia 15.07.2016r.

Pani Głąb Anna zna podstawowe przepisy przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.  Ma  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych i w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę podstawową wiedzę fachową  kandydatura Pani Głąb Anny została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent

                                                                                     

                  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olkuszu

               32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia  15c

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

                           URZĘDNICZE        

     

                              Referent

                                                       

W DZIALE Dodatków mieszkaniowych na pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne związane ze:

1)      Stanowiskiem urzędniczym :

Kandydat:

a)       Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)       Posiada wykształcenie    wyższe I° lub II°,

d)      Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.       Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

    -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

    - znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,  

    - znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych

      i energetycznych,

    - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

    - szybkie przyswajanie wiedzy,

    - biegła obsługa komputera i znajomość podstawowych aplikacji,

    -samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, operatywność, 

     odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,

   - umiejętność pracy w zespole,

   - umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność.

 

Czytaj więcej: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze "REFERENT"

                                                                                                                                                                                               Olkusz dnia  13.09.2016r.

 

                                                             OGŁOSZENIE

 

            W związku z ogłoszonym naborem w dniu 24.08.2016r. na wolne stanowisko urzędnicze  "REFERENT" , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, następujące osoby zakwalifikowały się do II etapu naboru:

 

1.Kordaszewska Katarzyna  - Kosmolów

2.Wielgosz Wioletta          -    Olkusz

3.Facler Agnieszka            -    Olkusz

 

         II etap naboru odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c  w dniu 19  września 2016r / poniedziałek / od godz. 1000 w Sali nr 23 II piętro.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT

                                                                                           Olkusz dnia 21.09.2016r.

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na stanowisko urzędnicze

                                             REFERENT

 

                                              I pełny etat

                             

   w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                ul.  1000-lecia  15 c

 

                            

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie

 

Pani  Katarzyna Kordaszewska   zamieszkała w Kosmolowie

 

 

   Zatrudnienie nastąpi od dnia 03 października 2016r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Kordaszewska Katarzyna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent z dnia 24.08.2016r.

Pani Kordaszewska Katarzyna wykazała się bardzo dobrą znajomością  podstawowych przepisów dot.  przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Ma  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych i w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę  wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie   kandydatura Pani Kordaszewskiej Katarzyny została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.