Informacje o OPS

Ulotka informacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU

                                                                                           Olkusz dnia 08.06.2018r.

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na stanowisko urzędnicze

              KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU

 

                                              I pełny etat

                             

w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                             

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik merytoryczny projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu  nie doszło do zatrudnienia kandydata z powodu braku ofert.

 

Uzasadnienie;

Do ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze w dniu 25 maja 2018r. na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym nie doszło do zatrudnienia kandydata.

O G Ł O S Z E N I E o naborze na STANOWISKO - Kierownik Merytoryczny Projektu

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                        Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

                                                     z dnia 25.05.2018 roku

                  o naborze na  stanowisko urzędnicze  w Ośrodku Pomocy Społecznej

                                              ul. Al. 1000-lecia 15 c 32-300 Olkusz

 

                  STANOWISKO-Kierownik Merytoryczny Projektu

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

    Do naboru może przystąpićosoba , która spełnia następujące wymagania:

    -  jest obywatelem polskim

    -  posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne

    -  dobra znajomość obsługi komputera

    -  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych

    -  nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

    -  jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna

    -  cieszy się nieposzlakowaną opinią

    -  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku

 

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        staż pracy minimum  5 lat

-        umiejętność zarządzania zespołem pracowników, w tym delegowanie uprawnień, motywowanie

-        zdolność do analitycznego myślenia i podejmowanie decyzji

-        umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja czasu pracy własnej i innych, kontrolowanie  i rozliczanie z powierzonych zadań

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.

 

    

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I E o naborze na STANOWISKO - Kierownik Merytoryczny Projektu

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administrator Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje,

że osoby i rodziny,który uzyskały pomoc w formie

stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków

i faktur dotyczących poniesionych wydatków

związanych edukacją szkolną do dnia 15.05.2018r.

Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka

od poniedziałku w godzinach 7.00-17.00

oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00.