Informacje o OPS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Olkusz, dnia 20.05.2015r.

 

Znak spr. OPS 271/1/2015

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na ?organizację kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowych turnusach nad Morzem Bałtyckim ?

 wybrano ofertę nr 1:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usług Turystycznych

?RÓZA WIATRÓW? Ryszard Król

76-100 Sławno

ul. Jedności Narodowej 24

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KOMITET SPOŁECZNY RAZEM

Czytaj więcej: KOMITET SPOŁECZNY RAZEM

Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim

Olkusz: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim
Numer ogłoszenia: 97216 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

?         Adres strony internetowej zamawiającego: : www.ops.olkusz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki...

Gramy dla Wojtka!

PODZIĘKOWANIA

                                  Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej

                                                   dla Wojtusia Kalińskiego

 

                   Za dobre serce, za wrażliwość, za bezinteresowną pomoc i życzliwość

                                                         D Z I Ę K U J E M Y

 

 Nie zawiedli nas  uczniowie  szkół, przedszkolaki, ich rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy Olkusza, którzy okazali wielkie serce, aby wspomóc ten szlachetny cel.

Kwota, jaką udało nam się dzięki Państwu pozyskać wynosi 9.579 zł 44 gr

 

                                                                                           Organizatorzy

 

Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, bez Waszego zaangażowania zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.

 

                                                                                           Dyrektor Ośrodka

Pracownicy:

Renata Wcisło-Lekston

Marta  Jędrasik

Aneta Ścigaj

Anna Mazur

Iwona Głowacka

Jolanta Banyś

Agnieszka Konieczna-Zielonka

Szymon Polkowski

Magdalena Bień