Informacje o OPS

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Olkusz, 08.07.2015r

Znak spr. OPS 271/2/2015

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

 ?świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?

 w dniu 07.07.2015r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcątj.

 Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU.

Olkusz: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU.
Numer ogłoszenia: 143908 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

?         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.olkusz.pl

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI...

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Olkusz, 10.06.2015r

Znak spr. OPS 271/1/2015

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: ?organizację kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowych turnusach nad Morzem Bałtyckim ?

 w dniu 03.06.2015r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z wybranym  wykonawcą   tj.

 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usług Turystycznych

?RÓZA WIATRÓW? Ryszard Król

76-100 Sławno

ul. Jedności Narodowej 24

HAPPENING PRZECIW PRZEMOCY I AGRESJI

 

    W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przystąpił do kampanii społecznej dzieciństwo bez przemocy ?Bite dzieci widzą świat inaczej? oraz Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Projekt ten organizowany przez lokalny samorząd we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu, szkołami oraz z Socjalizacyjną Placówką Opiekuńczo ? Wychowawczą.

 

    W dniu 01 czerwca 2015r. na olkuskim Rynku odbył się happening przeciw przemocy i uzależnieniom, który zgromadził ponad 400 uczniów z transparentami z olkuskich szkół. Uczestnicy mieli przypięte serce ze swoim imieniem, które na zakończenie wrzucano do urn ?stop uzależnieniom? na znak serc wolnych od uzależnień.

 

    Szkoły przygotowały hasła profilaktyczne, które uczniowie głośno skandowali podczas akcji.

 

  Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu zaprezentowała na scenie przygotowany przez siebie profilaktyczny song. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMiG w Olkuszu odczytała odezwę społecznościową Zryw Wolnych Serc, po czym wszyscy wybijali rytm ?wolnych serc?. Happening zakończył się wypuszczeniem w powietrze kolorowych balonów z napisami ?stop agresji?, ?przemocy mówimy stanowczo nie?, ?rozsądek zamiast uzależnień?, ?bądź wolny od narkotyków i alkoholu?.

 

    Podczas happeningu, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, rozprowadzali wśród uczestników i przechodniów ulotki informacyjno ? edukacyjne nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej.

 

Czytaj więcej: HAPPENING PRZECIW PRZEMOCY I AGRESJI

PRELEKCJA

     W dniu 27.05.2015r. w ramach kampanii społecznej - dzieciństwo bez przemocy ?Bite dzieci widzą świat inaczej?, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c przeprowadził prelekcję dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu ul. Żeromskiego 1 na temat przemocy i zachowań agresywnych oraz realizacji procedury ?Niebieskie Karty?.

 

     Prelekcję przeprowadziła Magdalena Jajkiewicz -  przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającego przy tutejszym Ośrodku.

Czytaj więcej: PRELEKCJA