Informacje o OPS

Efektywni na rynku pracy

Konkurs Literacki

 

Informacja

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na sytuację panującą w kraju, dotyczącą choroby zakaźnej wywołanej wirusem

SARS-COV-2 (KORONAWIRUSEM), w trosce o bezpieczeństwo sanitarne,  w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu od dnia 06.10.2020r. ogranicza osobiste wizyty w Ośrodku.

Wnioski i dokumenty (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 – 11:00.

Osoby zmuszone do osobistego załatwienia spraw uprasza się o zachowanie odpowiedniej odległości – co najmniej 1,5 metra od innych osób oraz o przestrzeganie zasad zalecanych przez służby sanitarne.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną lub przez telefon – 32/6413212.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Świadczeniobiorców prosimy o tworzenie kolejki do kasy na zewnątrz budynku i pojedyncze wchodzenie w celu wypłaty świadczeń.

Informacja

LOGO BLOK PODWRKO KAMIENICE

 

Projekt pn.MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Małopolska Zachodnia.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi obecnie nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnychzainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

- wsparcie finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznymdla uczestników projektu w kwocie21.020,00 złna każdeutworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- wsparcie pomostowe finansowew maksymalnej kwocie2250,00 zł przez 6 miesięcy na każde utworzone miejsce pracydla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,

- wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in.doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z jednym z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA, 32-310 Olkusz, ul. Żuradzka 3B, tel. 32 307 02 67,

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 645 19 68

 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań w ramach projektu oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.

http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/zakladanie-i-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorstwa-spolecznego-1/szkolenia-i-doradztwo-dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-ps