Informacje o OPS

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Projekt Socjalny

  

Bank Pomocy

Informacja

 

 

Placówka wsparcia dziennego w związku z epidemią choroby COVID – 19

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkusz realizator projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz, w związku z epidemią choroby COVID – 19 zawiesił działalność Placówki wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji i realizując założenia, których celem jest wsparcie dzieci i ich rodzin, którzy znajdują się w trudnej sytuacji wdrożono nowy sposób pomocy.

Wychowawcy świetlic „zdalnie” – za pośrednictwem internetu, kontaktu telefonicznego, wideo rozmów – prowadzą różnego rodzaju zajęcia i formy wsparcia dla dzieci i młodzieży pomagając im m.in. w odrabianiu zadań domowych jak również informują o tym jak rozpoznać objawy zachorowania na COVID – 19 oraz wskazują na sposoby postępowania w przypadku zakażenia nowym koronawirusem SARS-COV-2.

Stop Przemocy