Stypendium szkolne 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że osoby i rodziny, które uzyskały pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021, proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z edukacją szkolną do dnia 14.05.2021r.
Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka w godzinach:
poniedziałek – piątek od 9.00 do 11.00.

Drukuj