Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Każdego roku prawie 1 mln obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Pracownicy sezonowi mogą być jednak bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Często brakuje im informacji o ich prawach, obowiązkach i usługach wsparcia, a także mogą być bardziej narażeni na nadużycia.

Dlatego @European Labour Authority rozpoczął kampanię informacyjną promującą sprawiedliwe warunki #Pracysezonowej #SeasonalWork

Dowiedz się więcej:
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rightsfor-all-seasons
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-oeures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue2021

Drukuj