OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU OGŁASZA REKRUTACJE DZIECI DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – PRACA PODWÓRKOWA

na okres wakacyjny realizowanej w okresie trwałości projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”- utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz

Placówka Wsparcia Dziennego realizowana w formie pracy podwórkowej swoimi działaniami obejmuje sołectwa: Gorenice, Troks i Kosmolów. Prowadzenie pracy podwórkowej odbywa się poprzez animowanie działań przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i okolicy. Pedagog ulicy wychodzi do młodzieży i dzieci, po to by zaproponować im nowe, ciekawe i rozwojowe formy spędzania ich czasu wolnego.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat. Karty zgłoszenia dziecka można pobrać u pedagoga ulicy, w siedzibie Realizatora tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c pokój nr 29, ze strony internetowej Ośrodka www.ops.olkusz.pl, oraz ze Szkół Podstawowych w powyższych sołectwach. Rekrutacja do placówki prowadzona jest w sposób ciągły.
Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do pedagoga ulicy lub do Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 29 w godzinach: Pn. 7.00 – 17.00, Wt.-Pt.7.00– 15.00).

karta zgłoszenia dziecka

Drukuj