Informacja o wynikach rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

na 2 stanowiska:

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w stanowiska wybrane zostały następujące osoby:

1.Danuta Kubańska
2.Edyta Cieślik

UZASADNIENIE – W/w Panie spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o rekrutacji.

Pod uwagę brane były: wiedza fachowa, umiejętności samodzielnej organizacji pracy, wypowiedzi, prezentacja i zachowanie. Ponadto oceniana była koncepcja funkcjonowania/plan działania placówki wsparcia dziennego, doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kandydatura Pani Danuty Kubańskiej i Edyty Cieślik zostały najwyżej ocenione i uznane za spełniające wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Drukuj