Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu pełny etat

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona została:

Pani Monika Sibiga  zamieszkała w Libiążu

Zatrudnienie:  listopad 2021

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Sibiga spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Kierownik Pomocy Środowiskowej” z dnia 17 września 2021r. Pani Monika Sibiga wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeks postępowania administracyjnego oraz dobrą znajomością prawa pracy i przepisach o pracownikach samorządowych. Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętności wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydatura Pani Moniki Sibigi została uznana za spełniająca wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Olkuszu

Magdalena Jajkiewicz

Drukuj