Informacja na temat realizacji projektu aktywizacji zawodowej – RPO 8.2 OPS Olkusz

Firma Centrum Rozwoju Kariery realizuje na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej współfinansowany z EFS w ramach RPO WM 8.2.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas projektu znajdują Państwo również na stronie internetowej pod adresem: http://centrumkariery.biz.pl/zawodowy-zawrot-glowy-w-ramach-rpo-wm-8-2-malopolska-zachodnia/

 

Drukuj