DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że przyjmuje wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Dodatek osłonowy – co to jest
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.
W Gminie Olkusz wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. Wnioski można składać do 31 października 2022r. – decyduje data wpływu do Ośrodka.
Składając wniosek do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.
Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego);
  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu – Dział Dodatków Mieszkaniowych – pokój nr 8 (parter);

Więcej informacji

Drukuj