Informacja o zmianie godzin dyżuru

Informacja o zmianie dyżuru psychologa w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych  Przemocą w Rodzinie w miesiącu  wrześniu i październiku 2022r.

Dyżury psychologa w dniach: 29.09.2022r. i 06.10.2022r.  odbędą się w godz. od 15.00 – 18.00.

Odwołuje się dyżur psychologa w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w dniu 21.10. 2022r.

Drukuj