Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

  • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
  • pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej,
  • pomoc usługową przyznaje się również osobie starszej, która posiada rodzinę z tym, że opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja,
  • usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w codziennych zajęciach - takich jak dokonywanie zakupów, utrzymanie w czystości otoczenia chorego, przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • opiekę higieniczną, pielęgnacyjną - mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, pomoc przy załatwianiu podstawowych potrzeb fizjologicznych
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpracę z rodziną,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.