Bank Pomocy

Pracownicy socjalni są osobami mającymi stały kontakt z innymi ludźmi, którzy znajdują się w różnych sytuacjach życiowych. Spotykamy osoby potrzebujące, ale także osoby chcące pomagać. Z naszych osobistych doświadczeń, obserwacji z rozmów z ludźmi, z myślą o potrzebujących oraz osobach, które chcą pomagać zrodził się pomysł stworzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu - Banku Pomocy. Jeżeli posiadasz rzeczy zbędne, ale w dobrym stanie, niezniszczone, sprawne, które mogą być użytkowane przez innych, prosimy o kontakt mailowy, osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olkuszu. Mile widziane zdjęcie przedmiotu przeznaczonego do oddania. Drobne przedmioty przeznaczone do przekazania innym osobom,po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem tutejszego Ośrodka można przynosić też do siedziby Ośrodka. Jeśli posiadasz braki w przedmiotach codziennego użytku, zabawkach, odzieży itp. prosimy o zgłoszenia, jakich przedmiotów ci brakuje - osobiście, telefonicznie lub mailowo. Także pracownicy socjalni podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych i kontaktów z podopiecznymi będą uzyskiwać informacje o ich potrzebach oraz zasobach i przekazywać pozyskane dane do koordynatorów projektu. Dzięki pozyskanym informacjom będziemy mogli łączyć osoby potrzebujące z tymi, które chcą pomoc ofiarować. Będziemy pośredniczyć pomiędzy darczyńcami a osobami potrzebującymi pomocy.
Osobami koordynującymi projekt są:

  • Agnieszka Będkowska, tel.(32) 641-32-12, adres mailowy: agaopsolkusz@onet.eu, pokój nr 11,
  • Anna Walotek, tel.(32) 641-32-12, adres mailowy: annawalotekopsolkusz@onet.pl, pokój nr 11,

BROSZURA - Projekt socjalny Broszura dla rodzin korzystających ze wsparcia