Kierowanie do Dziennego Domu Senior + w Olkuszu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu kieruje osoby do Dziennego Domu Senior + w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16 prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Propozycja skierowana jest do:

  • mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz
  • osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 +
  • osób , które ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu

Dzienny Dom Senior + zapewnia możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego dla 30 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz w wieku 60+ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Uczestnicy spotkań spędzają czas w przyjaznym towarzystwie oraz spokojnych warunkach umożliwiających relaks, rozwój oraz wsparcie.

Zapewniony jest min. gorący posiłek, aktywizacja ruchowa i fizjoterapia.

Działania skierowane są również na ćwiczenia usprawniające umysł, pamięć i sprawność manualną. Udział w spotkaniach integracyjnych i między pokoleniowych, zajęcia artystyczne i kulinarne, umilają czas pobytu w Dziennym Domu Senior + .
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kardę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

Pobyt w Dziennym Domy Senior + w Olkuszu. Odpłatność uzależniona jest od posiadanego dochodu.

Zgłoszenia przyjmowane są w tut. Ośrodku w Zespole ds. Usług na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz dołączonych dokumentów tj. decyzji emerytalno/ rentowej z ZUS, KRUS, odcinka emerytury/ renty z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.