//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w ramach dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zadania/działania związane z rozwojem pomocy

Rok 2022Nr umowy: 131/OPS/2022Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 325 629 złW ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej)
Rok 2021Nr umowy: 443/OPS/2021Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 119 032 złW ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej)
Rok 2021Nr umowy: 109/OPS/2021Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 361 810 złW ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)
Ro 2020Nr umowy: 108/OPS/2020 wraz z aneksem nr 1Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 348 128 złW ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)
Rok 2019Nr umowy: 108/OPS/2019Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 327 333 złW ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)
Rok 2018Nr umowy: 108/OPS/2018Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 267 572 złW ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)
Rok 2017Nr umowy: 108/OPS/2017Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 210 663 złW ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 w ustawie o pomocy społecznej.