Informacje o OPS


Dzień Pracownika Socjalnego

Informacja

    Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu
postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne i fundusz alimenatcyjny, zamieszczone
na stronie internetowej druki dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sa nieaktualne.

"Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w realizacji działań"

"Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w realizacji działań"

     W sali konferencyjnej De-Facto w Olkuszu w dniu 09.12.2013r. odbyło sie szkolenie specjalistyczne dla osób, dziłających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Olkusz. Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji i umiejętności osób realizujących zadania wynikające z  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedur "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "NIebieskie Karty".

     Szkolenie realizowane było przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a prowadzone przez prawnika specjalizującego się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konsultanta w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", wykładowcę Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego, reprezentującego Ośrodek Informacji Prawnej w Warszawie, ul. Mickiewicza 70/73.

Czytaj więcej: "Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w...

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU

Olkusz: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W OLKUSZU
Numer ogłoszenia: 204906 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ? usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

?         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.olkusz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU DLA...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak spr. OPS 271/2/2014

Olkusz, dnia  25.06.2014r

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ? świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku ? obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?

 

wybrano ofertę nr 1:

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Olkusz, 07.07.2014r

Znak spr. OPS 271/2/2014

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

 ? świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku ? obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?

w dniu 04.07.2014r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym  wykonawcą   tj.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz