Informacja o wynikach rekrutacji

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Olkusz, dn. 22.09.2020

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

na 2 stanowiska :

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w stanowiska wybrane zostały następujące osoby:

1.Danuta Kubańska

2.Edyta Cieślik

UZASADNIENIE

W/w Panie spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o rekrutacji.

Pod uwagę brane były: wiedza fachowa, umiejętności samodzielnej organizacji pracy, wypowiedzi, prezentacja i zachowanie. Ponadto oceniana była koncepcja funkcjonowania/plan działania placówki wsparcia dziennego, doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kandydatura Pani Danuty Kubańskiej i Edyty Cieślik zostały najwyżej ocenione i uznane za spełniające wymagania Komisji Rekrutacyjnej.