INFORMACJA Stypendia szkolne

Utworzono: środa, 08, kwiecień 2020 10:20
Opublikowano: środa, 08, kwiecień 2020 10:23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że osoby i rodziny,które uzyskały pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z edukacją szkolną do dnia 15.05.2020r.
Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka w  godzinach : poniedziałek 9.00-10.00. oraz 15.00-16.00,środa 9.00-10.00, piątek 9.00-10.00.