Informacja o wyborze oferty

Utworzono: czwartek, 05, grudzień 2019 12:02
Opublikowano: czwartek, 05, grudzień 2019 12:02

                                                                                                    Olkusz, dnia 05.12.2019 r.

 

           

                                                  Informacja o wyborze oferty

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „ Dostawę mebli biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu”  wpłynęły oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres  Oferenta

Cena brutto za dostawę mebli zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą

1

 

Jacbud Usługi Remontowo Budowlane i Handel Jacek Szymański

41-103 Siemianowice Śląskie

 ul. Łukasińskiego 44

 

53.505,00zł.

2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEBLEB Krzysztof Czerniak

42-440 Gieble-Kolonia

ul. Parkowa 49

 

48.149,00zł.

 

Do realizacji zadania wybrano ofertę z najniższą ceną i jest nią oferta :

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

MEBLEB

Krzysztof Czerniak

42-440 Gieble-Kolonia

ul. Parkowa 49