Informacja o wyborze oferty

Olkusz, dnia 23.09.2019 r.

 

 

                                                                                 

                                                  Informacja o wyborze oferty

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku   dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6  w Olkuszu wpłynęła jedna oferta

 

BMD CATERING SP.Z O.O.

ul. Stefana Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

która została wybrana do realizacji zadania.