Informacja o złożonych ofertach

 

 

Olkusz, dnia 13.08.2019r.

 

               

INFORMACJA  O  ZŁOŻONYCH  OFERTACH

 

Dotyczy:   zapytania ofertowego na:    na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej i grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  

Dla powyższego zapytania ofertowego wpłynęły oferty jak niżej:

Numer oferty

Firma (nazwa)lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Całkowita wartość oferty

1.

 Niepubliczna Placówka Wsparcia Pozaszkolnego LINGUA organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C  

93.600,00 zł brutto

 

78,00 zł za jedną godzinę

2.

 Spółdzielnia Pracy „OPOKA”

Chechło ul. Hutnicza 26

32-310 Klucze 

54.000,00 zł brutto

 

45,00 zł za jedną godzinę

3.

SmartAdvice Szkolenia, Usługi edukacyjne

58-301 Wałbrzych ul. Olimpijska 1/3

ul

112.800,00,00 zł brutto

 

94,00 zł za jedną godzinę

4.

 CENTRUM SZKOLEŃ

Anna Lubieniecka

25-356 Kielce ul. Chopina 11/15

96.000,00 zł brutto

 

80,00 zł za jedną godzinę

5

Centrum Terapii i Edukacji „Totoro” prowadzony przez OZ Sp.za o.o.

31-462 Kraków ul. Lotnicza 7

 

96.000,00 zł brutto

 

80,00 zł za jedną godzinę