Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT

                                                                                           Olkusz dnia  26.03.2019r.

 

 

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na  stanowisko urzędnicze

                                                REFERENT

 

                                                 pełny etat

                             

            w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                            

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie;

 

  1/ Pani  Kocyba Justyna  zamieszkała w Żuradzie

 

 

   Zatrudnienie nastąpi od dnia 01 kwietnia  2019r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Justyna Kocyba spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent z dnia 05.03.2019r.

Pani Justyna Kocyba wykazała się  dobrą znajomością  podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wyplatę świadczeń wychowawczych oraz dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Kandydatka ma  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych oraz  w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę  wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie,   kandydatura Pani  Justyny Kocyby  została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.