Zawiadomienie o wyborze oferty

Utworzono: czwartek, 07, luty 2019 13:16
Opublikowano: czwartek, 07, luty 2019 13:16

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.01.2019r.

 

na świadczenie usług psychologicznych w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019.

Wybrano ofertę:

 

Anna Turlej – Tkacz

E. Orzeszkowej 18/26

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez Zamawiającego co do treści jak również  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.