Ogłoszenie - opiekunka środowiskowa

Utworzono: piątek, 18, styczeń 2019 20:53
Opublikowano: piątek, 18, styczeń 2019 20:53

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę

na stanowisko;

 

 

Wymagane kwalifikacje do stanowiska;

 

 1/ co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 

 

2/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

 

 

Bliższych informacji w w/w sprawie można uzyskać w sekretariacie siedziby Ośrodka

Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 c

 

tel. 32/ 641 32 12. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°.