Rekrutacja do Projektu

Utworzono: piątek, 18, styczeń 2019 14:44
Opublikowano: piątek, 18, styczeń 2019 14:45


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza do udziału w projekcie „Nowa szansa- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Olkusz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Preferowani kandydaci:

        osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

        osoby niepełnosprawne

        osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

        osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

zamieszkałych na terenie objętym rewitalizacją obszarów zdegradowanych

        osoby samotnie wychowujące dzieci

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej, wynikające

z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie –

w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się:

      identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

      usługi aktywnej integracji zwiększającej kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia w tym:

- indywidualne wsparcie psychologiczne

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- specjalistyczne usługi doradcze w zakresie finansowo – prawnym

- indywidualne doradztwo zawodowe

      szkolenie komputerowe ECDL zakończone egzaminem zewnętrznym

      szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych

      wsparcie w formie pracy socjalnej oraz pomocy finansowej z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

SPOTKANIE PROMOCYJNO – INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OLKUSZU, UL. AL. 1000-LECIA 15C

W DNIU 30.01.2019r. O GODZINIE 11:00 /sala nr 23/

 

  

  

 

NABÓR DO PROJEKTU

„Nowa szansa- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

w gminie Olkusz”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu „Nowa szansa-aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja 1000-lecia 15c – w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00 w pokoju nr 10, 11, 13; kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 032 641 32 12 lub e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć  w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej

w dniach od 01.02.2019r. do 15.02.2019r

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka.

 

 

 

SPOTKANIE PROMOCYJNO – INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OLKUSZU, UL. AL. 1000-LECIA 15C

W DNIU 30.01.2019r. O GODZINIE 11:00 /sala nr 23/