Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

Utworzono: czwartek, 28, czerwiec 2018 15:06
Opublikowano: czwartek, 28, czerwiec 2018 15:07

 

 

Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, przy współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów realizuje Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

 

W dniu 6 czerwca 2018r., w Krakowie Gmina Olkusz podpisała wolę współpracy przy realizacji Projektu „Małopolski Tele - Anioł”.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z opieki społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.

 

 

 

 

Pomoc w domu – tylko dla najbardziej potrzebujących:
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc w pilotażu będzie wiec przyznana:

 

Dane Kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Lubelska 23, 30-003  Kraków

pokój nr 1 (parter)

tel. 12 61-60-611

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji: 30-017  Kraków, ul. Racławicka 56

 

Gdzie można pobrać formularz zgłoszeniowy:

- Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-300 Olkusz, ul. Aleja 1000-lecia 15 C

tel. 32 641 32 12,

www.ops.olkusz.pl

- www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

 

W przypadku osób niesamodzielnych, które nie opuszczają mieszkania formularz zgłoszeniowy dostarczy i pomoże wypełnić pracownik socjalny z OPS Olkusz podczas wizyty w środowisku.

 

 

 

Gdzie można złożyć wypełniony wniosek?

Formularze zgłoszeniowe można składać:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-300 Olkusz, ul. Aleja 1000-lecia 15 C

2. Osobiście w jednym z miejsc:

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł".

3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Każdy Uczestnik/czka projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS(alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie w/w urządzeń jest uzależnione przy tym od dostępności sygnału telefonii komórkowej w miejscu zamieszkania Uczestnika/czki

 

.