Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT w dziale świadczeń rodzinnych pełny etat

Utworzono: wtorek, 20, grudzień 2016 09:49
Opublikowano: wtorek, 20, grudzień 2016 10:09

 Załącznik nr 5

  

Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko urzędnicze

 

R E F E R E N T

 

w dziale świadczeń rodzinnych

 pełny etat

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 1000-lecia 15c

 32-300 Olkusz

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska

zamieszkała w Olkuszu

 

Zatrudnienie nastąpi od miesiąca stycznia 2017r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent" z dnia 30.11.2016r.

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska wykazała się dobrą znajomością podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz zna podstawowe przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ma ogólną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydatura Pani Justyny Pasierbińskiej-Kozłowskiej została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.