Informacja "Rodzina 500 plus"

   Informacja dotycząca programu ,, Rodzina 500 plus"

Uprzejmie informujemy, iż jednostką odpowiedzialną za realizację  programu ,, Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Olkusz będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu  ul. 1000-lecia 15c.

Start programu wyznaczony jest na dzień 1 kwietnia 2016 roku .

Wnioski będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. 1000- lecia 15 c w wersji papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.  E- wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą empatia.mrpips.gov.pl , PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku w papierowej formie, będą mogły pobrać papierowy kwestionariusz w siedzibie :

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. 1000- lecia 15c

Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1  

od dnia 15 marca 2016 r. w godzinach : poniedziałek 7:00 - 17:00 ,

                                                                       wtorek do piątku 7:00 - 15:00 

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy.      

  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy , tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata nastąpi z odpowiednim wyrównaniem, w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Po dniu 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku ( bez wyrównania za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. ).

By usprawnić przebieg składania wniosków uprzejmie prosimy o złożenie  prawidłowo wypełnionego wniosku  wraz z niezbędnymi załącznikami.