Mikołajki 2013

              
Corocznie Święty Mikołaj odwiedza dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. W tym roku Mikołaj przybył do dzieci trochę wcześniej. Na "Mikołajkową" uroczystość w dniu 30 listopada 2013r. do Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu przybyło 147 dzieci. Dzieci oraz ich rodziców i opiekunów powitała Pani Danuta Pietraszewska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

          
W oczekiwaniu na przybycie św. MIkołaja dzieci uczestniczyły w przedstawieniu "Duch Święty", podczas którego wspólnie z lalka Barbie Beatą i robotem Patrykiem brały udział w zabawach i konkursach, za które otrzymywały podarunki.
               
Po przedstawieniu, na spotkanie z dziećmi przybył oczekiwany przez wszystkich Święty Mikołaj, który obdarował dzieci paczkami ze słodyczami. W trakcie spotkania panowała radosna atmosfera, a śnieżynki pomagały Św. Mikołajowi przy wydawaniu paczek. Dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku ufundowanego przez sponsorów, którzy corocznie angażuja się w organizacje spotkań mikołajkowych organizowanych przez nasz Ośrodek.