Szkolenie

?Jak motywować osoby doznające i stosujące przemoc
do zmian w zachowaniu?
    W sali konferencyjnej De ? Facto w Olkuszu w dniach 14-15.11.2012r. odbyły się dwa cykle szkolenia specjalistycznego, dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Olkusz pt. ?Jak motywować osoby doznające i stosujące przemoc do zmian w zachowaniu?.
Pierwszy cykl szkolenia skierowany był do przedstawicieli policji i księży, natomiast drugi cykl- dla kuratorów i pracowników socjalnych.
 


 
 Szkolenie prowadzone było przez specjalistę z dużym doświadczeniem psychoterapeutycznym i interwencyjnym z Centrum Szkoleniowo ? Terapeutycznego SELF s.c. w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 12/5, w formie warsztatowej ? analizy przypadków i warsztatów.
 

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:
?          Charakterystyka osoby doświadczającej przemocy.
?          Motywowanie osób doświadczających przemocy do działań na rzecz zatrzymania przemocy domowej.
?          Analiza psychopatologiczna sprawcy przemocy w rodzinie.
?          Strategia pracy z osobą stosującą przemoc, tak, by skutecznie motywować ich do zmiany oraz te zmiany monitorować.
?          Sposoby manipulacji sprawcy przemocy domowej wobec osób przeprowadzających interwencje. 
?          Niebieska Karta jako narzędzie pracy i motywacji.
?          Analiza przypadków ? symulacja działania na wybranych przypadkach.
          Uczestnikom szkolenia przygotowano materiały szkoleniowe a także certyfikaty.                                                                              
Realizacja przez tutejszy Ośrodek Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pozwala na podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kompetencji służb, większej jakości usług związanych z niesieniem pomocy w celu zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.